Publikace o programech založených na důkazech

V rámci projetku Pozitivního rodičovství - Triple P vydává Ministerstvo zdravotnictví publikaci, která je souborem článků o programech na podporu rodičů, rodin a párů. Všechny programy zmiňované v publikaci jsou založeny na důkazech, tedy tzv. evidence-based, což znamená, že jejich výsledky jsou podloženy výzkumem a ověřeny kontrolními studiemi. Některé z nich mají za sebou již i lokalizaci do češtiny a pilotní program. Autoři článků jsou z Čech i zahraničí a dlouhodobě se věnují implementaci programům tohoto typu nebo práci v akademické sféře. 

Svými články přispěli: PhDr. Eliška Kodyšová, Ph.D., Oddbjørn Løndal, M.D., JUDr. Petra Nováková, Mgr. Martina Ducheček Koutná, Egle Havrdová, M.A., Ph.D., Jamila Reid, Ph.D., Mgr. et Mgr. Elizabeth Nováková, Mgr. Renáta Habiňáková a PhDr. Petra Winnette, Ph.D.

Publikaci ve formě e-knihy si můžete stáhnout zde.