​ Novinky, akce, články ...

Publikace o programech založených na důkazech

V rámci projetku Pozitivního rodičovství - Triple P vydává Ministerstvo zdravotnictví publikaci, která je souborem článků o programech na podporu rodičů, rodin a párů. Všechny programy zmiňované v publikaci jsou založeny na důkazech, tedy tzv. evidence-ba...
Celý text