Rodičovství  je nejtěžší práce, kterou každý rodič v životě má, a zároveň je to práce, na kterou jsme nejméně připraveni."

- Matthew R. Sanders, PhD., klinický psycholog, zakladatel programu Triple P -

Všichni rodiče se čas od času potýkají s problémy – a to je oblast, kde může Program pozitivního rodičovství pomoci.

Projekt „PROGRAM PRO POZITIVNÍ RODIČOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE TRIPLE P" realizuje Ministerstvo zdravotnictví ČR.
Projekt je realizován v rámci programu Zdraví, spolufinancován z Fondů EHP 2014 - 2021.
www.norskefondy.cz, www.eeagrants.org