Evidence based program 

Program založený na důkazech

Přehled všech studií, které byly dosud o Triple P publikovány, najdete na webových stránkách Centra pro rodičovství a rodinu spravovaných univerzitou v Queenslandu (www.pfsc.uq.edu.au/evidence).

Výchova by neměla být příliš přísná ani příliš nedůsledná 

Přísná a nátlaková výchova nebo výchova založená na hrozbách zvyšuje riziko špatného zacházení s dětmi a vzniku závažných sociálních a emocionálních problémů a problémů s chováním, a to jak v dětství, tak i v pozdějším věku. 

Nedůsledná výchova zvyšuje riziko vzniku problémů s chováním, depresí a úzkostí u dětí. Zvyšuje také riziko kriminality mladistvých a nebezpečného chování, jako je užívání drog a alkoholu a rizikové sexuální chování. 

David Finkelhor, ředitel CDC (amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí), zdůrazňuje, že jednou z hlavních hypotéz inspirovaných výzkumem ACE je, že prevence nepříznivých zážitků z dětství může mít významný přínos pro zdraví populace. CDC zjistilo, že programy pro rodiče, jako je Triple P, mohou předcházet tomu, aby se děti setkaly s nepříznivými zážitky, a pomáhají dětem využít jejich potenciál. 

6

Význam raného dětství a jak ho Triple P podporuje 

Prvních 1000 dní mezi početím a druhými narozeninami je pro vývoj dítěte klíčových. V tomto období se dětský mozek rychle vyvíjí a roste, a proto je obzvláště citlivý na vnější vlivy a zkušenosti. 

Pozitivní interakce během prvních 1000 dnů je zásadní pro fyzické, vývojové a duševní zdraví dětí. 

Triple P učí rodiče srozumitelné rodičovské dovednosti, jak reagovat na potřeby dětí a zachovat klid. Vazba mezi rodičem a dítětem se upevňuje, když se děti učí a dosahují důležitých milníků ve svém vývoji.

Triple P podporuje rodiče, aby vytvářeli pečující prostředí, ve kterém mohou děti vyrůstat v bezpečném, stabilním a láskyplném domově.

7

8,9

Odkazy na použité zdroje a další literaturu:

1 Gresham College (producer), & Moffitt, T (presenter). (2012, July 31). Children’s Self-Control and the Health and Wealth of their Nation. [Podcast]. Retrieved from http://www.gresham.ac.uk/lectures-and-events/childrens-self-control-and-the-health-and-wealth-of-their-nation-tracking-1000 
2 Duckworth, A. L., & Carlson, S. M. (2013). Self-regulation and school success. Self-regulation and Autonomy: Social and Developmental Dimensions of Human Conduct, 40, 208. 
3 Moffitt, T. E., Arseneault, L., Belsky, D., Dickson, N., Hancox, R. J., Harrington, H., … Heckman, J. J. (2011). A gradient of childhood self-control predicts health, wealth, and public safety. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 108(7), 2693-2698. doi: 10.1073/pnas.1010076108  
4 Cecil, C.A.M., Barker, E.D., Jaffee, S., & Viding, E. (2012). Association between maladaptive parenting and self-control over time: Cross-lagged study using a monozygotic twin difference design. British Journal of Psychiatry, 201, 291-297. doi: 10.1192/bjp.bp.111.107581  
5 Felitti, V. J., Anda, R. F., Nordenberg, D., Williamson, D. F., Spitz, A. M., Edwards, V., Koss, M. P., & Marks, J. S. (1998). Relationship of childhood abuse and household dysfunction to many of the leading causes of death in adults. The Adverse Childhood Experiences (ACE) Study. American Journal of Preventative Medicine, 14(4), 245-258 
6 Finkelhor, D. (In press). Screening for adverse childhood experiences (ACEs): Cautions and suggestions. Child Abuse & Neglect. doi: 10.1016/j.chiabu.2017.07.016 
7 Sheridan, M., & Nelson, C. A. (2009). Neurobiology of fetal and infant development: Implications for infant mental health. In C.H. Zeanah (Ed.), Handbook of infant mental health, 3rd edition (pp. 40-58). New York, NY: Guilford Press.
8 Felitti, V. J., Anda, R. F., Nordenberg, D., Williamson, D. F., Spitz, A. M., Edwards, V., & Marks, J. S. (1998). Relationship of childhood abuse and household dysfunction to many of the leading causes of death in adults: The Adverse Childhood Experiences (ACE) Study. American journal of preventive medicine, 14(4), 245-258.  
9 Moore, T.G., Arefadib, N., Deery, A., Keyes, M., & West, S. (2017). The First Thousand Days: An Evidence Paper – Summary. Parkville, Victoria: Centre for Community Child Health, Murdoch Children’s Research Institute. 
10 Sanders, M.R. (2008). Triple P – Positive Parenting Program as a public health approach to strengthening parenting. Journal of Family Psychology, 22 (4), 506-517. 
12 The United Nations Office on Drugs and Crime. (2009). Compilation of evidence-based family skills training programs. Retrieved from http://www.unodc.org/docs/ youthnet/ Compilation/10-50018_Ebook.pdf
15 World Health Organization (2009). Preventing violence through the development of safe, stable and nurturing relationships between children and their parents and caregivers. Series of briefings on violence prevention: The evidence. Geneva, Switzerland: WHO  
16 Prinz, R. J., Sanders, M. R., Shapiro, C. J., Whitaker, D. J., & Lutzker, J. R. (2009). Population-based prevention of child maltreatment: The U.S. Triple P system population trial. Prevention Science, 10, 1-12.  
17 Prinz, R. J., Sanders, M. R., Shapiro, C. J., Whitaker, D. J., & Lutzker, J. R. (2016). Addendum to “Population-based prevention of child maltreatment: The U.S. Triple P system population trial”. Prevention Science, 17, 1-7.  
18 Prinz, R. J. (2017). Assessing child maltreatment prevention via administrative data systems: A case example of reproducibility. Child Abuse & Neglect, 64, 13-18.  
19 First 5 Santa Cruz County. (2016). Triple P – Positive Parenting Program: Strengthening families in Santa Cruz County, 5-year report (2010-2015). Retrieved from http://first5scc.org/families-are-strong/triple-p  
20 Gagné. M.-H., et al. (2012-2019). Chaire de partenariat en prévention de la maltraitance [Partnership Chair in child maltreatment prevention]. Partnership Grant # 895-2011-1016, Social Sciences and Humanities Research Council of Canada.  
21 Gagné, M.-H., Drapeau, S., & Charest, É. (2017). Les effets du programme Triple P. [Effects of the Triple P programme]. 15th Journées annuelles de la recherche [Annual Research Days], CIUSSS de la Capitale-Nationale, Québec City, June 13, 2017.  
22 Access Economics. (2010). Positive family functioning. Retrieved from https://www.dss.gov.au  
23 British Medical Association. (2017). Exploring the cost effectiveness of early intervention and prevention. Retrieved from: https://www.bma.org.uk  
24 Foster, E. M., Prinz, R. J., Sanders, M. R., & Shapiro, C. J. (2008). The costs of a public health infrastructure for delivering parenting and family support. Children and Youth Services Review, 30, 493-501.  
25 Washington State Institute for Public Policy. (2018). Benefit-cost results. Retrieved April 23, 2019, from http://www.wsipp.wa.gov 
26 Parsonage, M., Khan, L., & Saunders, A. (2014). Building a better future. London: Centre for Mental Health. Retrieved from http://www.centreformentalhealth.org.uk  
27 Institute of Health Economics. (2011). Return on investment for mental health promotion: Parenting programs and early childhood development. Alberta, Canada: Doran, C. E., Jacobs, P., & Dewa, C. 
28 Mihalopoulos, C. (2007). Does the Triple P – positive parenting program provide value for money? Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, 41(3), 239-46.  
29 Doyle, O., Hegarty, M., & Owens, C. (2018). Population-based system of parenting support to reduce the prevalence of child social, emotional, and behavioural problems: Difference-in-differences study. Prevention Science. doi: 10.1007/s1121-018-0907-4  
30 National Collaborating Centre for Mental Health. (2013). Antisocial behaviour and conduct disorders in children and young people: Recognition, intervention and management. The British Psychological Society and The Royal College of Psychiatrists: Leicester/London. Retrieved from https://www.nice.org.uk/guidance/cg158/ evidence/full-guideline-189848413  
31 National Institute for Health and Care Excellence. (2015). Challenging behaviour and learning disabilities: Prevention and interventions for people with learning disabilities whose behaviour challenges. The British Psychological Society & The Royal College of Psychiatrists. Retrieved from https://www.nice.org.uk/  
32 NatCen Social Research & Frontier Economics. (2017). Study of Early Education and Development (SEED): The potential value for money of early education. Retrieved from www.gov.uk/government/publications  
33 Lee, S. L. (2017). Examining the effects of the Positive Child Care Program in early childhood education environments: A randomized control trial (Doctoral dissertation, The University of Western Ontario, London, Ontario). Retrieved from: https://ir.lib.uwo.ca/etd/5023 

Chcete se přihlásit do kurzu nebo získat více informací?

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.