Jsme v tom spolu: Výhody komunity pro rodiče i děti

V dnešním hektickém a často izolovaném stylu života je pro rodiče a opatrovníky náročné vytvářet podpůrné sítě pro sebe i pro své dítě. 

Jako novopečený rodič můžete mít pocit, že se vám všechno obrátilo vzhůru nohama. V mnoha ohledech tomu tak je a vytvoření komunity a navození pocitu sounáležitosti pro vás nemusí být v nové situaci jednoduché. Možná jste se nově přestěhovali, nebo žijete na odlehlém místě. Další výzvou při vytváření nových společenských vazeb je skloubení pracovního a osobního života a dalších věcí, které musíme aktuálně řešit.

V každé životní etapě je normální, že se rodiče a opatrovníci cítí trochu odloučení a nejsou si jistí, kde nebo jak mají komunitní vztahy rozvíjet.

Komunita může pro každého znamenat něco jiného. Pro někoho je to spojení s rodinou, přáteli nebo lidmi v sousedství. Jiní se zapojují do činností různých organizací, škol, agentur, stýkají se s kolegy nebo vyhledávají spřízněná odborná seskupení. 

Může to být kombinace výše uvedeného nebo něco úplně jiného. Neexistuje žádný správný nebo špatný způsob zapojení a záleží na tom, co vyhovuje vám a vaší rodině.

K výchově dítěte je potřeba celá vesnice

Většina rodičů a opatrovníků ví, že hrají zásadní roli v tom, jak svým dětem pomáhají v růstu a učení. Nemusí na to však být sami. Díky společenství lidí okolo vás můžete zažívat větší pocit sounáležitosti, vzájemně se inspirovat, podporovat a pomáhat si. A to je prospěšné pro všechny. 

Výzkumy potvrzují, že se rodiny díky komunitě cítí více přijaté, oceněné a jsou schopné nabízet a přijímat pomoc, když je potřeba.1 Tím se posiluje přátelství, empatie a blízkost s ostatními.

A na druhou stranu, pokud se rodina nezapojuje do komunitního života, může se u ní projevit pocit bezmoci.2 Ten pak může vést k chronickému stresu, který ovlivňuje zdraví a psychickou i fyzickou pohodu rodin. 

Ať už vztahy budujete a upevňujete je jakýmkoli způsobem, přináší vám to pocit ujištění a pomáhá vám to cítit se klidněji a sebevědoměji, když čelíte běžným starostem rodinného života.

Pozitivní, pečující vztahy jsou důležité i pro děti. Spojení s komunitou jim dává pocit sounáležitosti, posiluje jejich sebevědomí a pomáhá rozvíjet sociální dovednosti.

Ať už pro vás komunita znamená cokoliv, budujte si tu svou a podílejte se na jejím rozvoji, protože je to důležité pro učení a pocit sounáležitosti. A těží z toho úplně všichni.

Rodičovství skýtá nespočet příležitostí k tomu, abyste svým dětem zprostředkovali, co znamená sounáležitost a spojení s komunitou. 

Chcete-li se dozvědět více, přečtěte si náš článek.